Eiendom

Heimer AS har en ressurs med eiendomsfagligkompetanse og kan bistå innenfor flere typer problemstillinger knyttet til eiendom. Regelverket som regulerer hva man kan gjøre på en eiendom er i mange tilfeller komplekst og vanskelig å navigere i. Dette kan vi hjelpe deg med! Ta derfor kontakt med Helge på epost eller telefon 95 82 62 08 for å høre om han kan bistå deg.

Tjenester som tilbys er blant annet:

  • Mulighetsstudier for å vurdere en eiendoms potensiale
  • Prosjektledelse og prosjektadministrasjon i eiendomsprosjekter frem til godkjent reguleringsplan
  • Deling av eiendom
  • Transformering av eiendom
  • Søknader om dispensasjon
  • Verdsetting av eiendom og utbyggingsfelt iht. reguleringsplan
  • Grunn- og rettighetserverv

 

Mulighetsstudier:

En eiendom påvirkes av en rekke faktorer som spiller inn på hva eiendommen kan benyttes til. De fysiske forholdene er en ting, mens det er de offentligrettslige begrensingene som ofte legger begrensninger for potensiell bruk av en eiendom. Vi kan bistå med å kartlegge og vurdere en eiendoms egnethet for endret bruk. Det vil da gjøres en overordnet vurdering av muligheter og eventuelle utfordringer.

 

Prosjektledelse:

Gode eiendomsprosjekter er avhengig av god styring. Vi kan tilby en fagligkompetent prosjektleder til å håndtere ditt prosjekt fram til godkjent reguleringsplan. Ta kontakt for å høre om vi er en god match for deg!

 

Deling av eiendom:

Alle eiendommer har sine særegne egenskaper. Det som i hovedsak avgrenser en eiendom mot en annen er dens eiendomsgrenser. En større boligeiendom kan bestå at et bolighus med garasje, samt et hageareal. Tomtearealet kan være ca. 2 mål. I slike tilfeller kan det være mulig å dele fra en ny eiendom for å realisere potensialet i eiendommen. Verdien på den nye eiendommen vil variere utfra beliggenhet. Dette er noe vi kan hjelpe deg med og som Helge har god erfaring med å gjennomføre.

 

Transformering av eiendom:

Innenfor et geografisk område kan det være eiendommer av forskjellig størrelse og utforming. Potensialet i hele området kan være stort dersom man får samlet arealene og utformet disse med hensiktsmessige grenser som passer reguleringsplanen og ønsket utvikling. I tillegg kan det oppstå spørsmål om fordeling av verdier mellom eierne. Dette er det flere løsninger på og regelverket forbundet med jordskifte kan være en mulig vei å gå.

 

Søknad om dispensasjon:

I enkelte tilfeller er det mer hensiktsmessig å søke om dispensasjon fra en arealplan enn å lage en ny. Vi hjelper deg med å vurdere om det er muligheter for å få innvilget dispensasjon, samt å skrive en søknad. Vi kan også bistå med søknader om dispensasjoner fra andre regelverk knyttet til eiendom.

 

Verdsetting av eiendom:

Det er markedet og etterspørselen som bestemmer hva en eiendom er verdt. Eiendomsmarkedet består av mange ulike kjøpergrupper og interesser. Beliggenhet og potensiale er viktige faktorer for verdien. Vi kan hjelpe deg som ønsker å se på verdien av råtomter, en reguleringsplans utbyggingspotensiale og hvordan infrastrukturtiltak vil spille inn på verdien av en eiendom.

 

Vi er ikke tilknyttet en takstorganisasjon. Vår ressurs er utdannet jordskiftekandidat og har arbeidserfaring med verdivurderinger.

 

Grunn- og rettighetserverv:

I større infrastrukturprosjekter er det ofte behov for å erverve grunn og rettigheter fra private grunneiere. Dette er noe vi kan bistå med, både med tanke på utforming av avtaler og generell korrespondanse.

 

Pris:

Timespris i 2019 på kr 1 100 eks. mva.

 

For enkelte oppdrag kan det avtales fastpris – ta da kontakt for en uforpliktende vurdering.

 

For spørsmål, kontakt Helge på epost eller telefon 95 82 62 08.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×